Machine onderdeel 18 blades

Een 3D meetbedrijf wilde namens zijn klant een machineonderdeel met achttien bladen laten reverse engineeren. Met het blote oog waren de afwijkingen in de ‘blades’ nauwelijks waarneembaar maar door het gebruik van deze ring zijn ze wel degelijk vervormd en afgesleten. Aan Oostdam Engineering de vraag de ring te reverse engineeren en wel zo dat alles blades identiek zijn. Waarvoor dit onderdeel wordt gebruikt, werd niet vermeld.

Maarten Oostdam kreeg de puntenwolk en ging aan de slag. Alle achttien blades werden digitaal uitgelicht en van elk blade werden de gegevens, zoals afmeting en kromming, genoteerd. Van deze gegevens werd een gemiddelde genomen, dit gemiddelde blade werd achttien maal teruggeplaatst.

Door het gemiddelde te bepalen creëerde Maarten Oostdam de volmaakte ring. Er was haast bij deze klus. In minder dan een week kon de oorspronkelijke opdrachtgever aan de slag met het zuivere ontwerp van dit onderdeel.

Skills

  • 3-D scannen
  • 3e generatie reverse engineering