Niet-leverbaar onderdeel reproduceren

U bent op zoek naar een werktuigbouwkundig onderdeel. Na een uitgebreide zoektocht concludeert u dat het niet meer verkrijgbaar is. Er zijn nu twee mogelijkheden:

  1. U doet een forse investering en vervangt de machine.
  2. U vraagt mij om het niet leverbare onderdeel te reproduceren.

Het is zinvol contact met mij op te nemen als:

  • de leverancier van het onderdeel is failliet
  • de leverancier wil of kan het onderdeel niet meer leveren
  • u hulp nodig heeft van iemand die uw taal spreekt en een uitgebreid netwerk heeft.