Reverse Engineering

Met reverse engineering kunt u veel tijd en geld besparen. 3rd generation engineering is de basis van de werkzaamheden van Oostdam Engineering. Het is een methode waarbij het ontwerp van een product of onderdeel wordt achterhaald en zo nodig verbeterd. Niet iedereen begrijpt direct waarom ik spreek over ‘derde generatie reverse engineering’. Om duidelijk te maken wat het verschil is met andere vormen van reverse engineering, maak ik graag de vergelijking met de ontwikkelingen binnen het secretaressevak:

EERSTE GENERATIE
Een secretaresse moet haar collega’s op de hoogte brengen van een evenement. De uitnodiging komt binnen via een fax. Het papier wordt gekopieerd en rondgedeeld. De tekst kan niet inhoudelijk worden aangepast. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de fax.

Hoe werkt dat bij ‘Reverse engineering’?
Een voorwerp wordt opgemeten met een schuifmaat of gescand. De 3D-scan geeft een puntenwolk, hieruit worden handmatig maten gehaald voor een 3D CAD-model. Deze methode is arbeidsintensief en alleen geschikt als de nauwkeurigheid er minder toe doet.

1ste generatie

Eerste generatie Reverse Engineering Puntenwolk

TWEEDE GENERATIE
Documenten worden niet langer per fax verspreid maar per mail. Een PDF-bestand wordt niet minder leesbaar door het te kopiëren. Omdat het bestand is vergrendeld, kan er niets aan de inhoud worden veranderd.

Hoe werkt dat bij ‘Reverse engineering (as built)’?
Het voorwerp wordt gescand. Een softwareprogramma tekent vervolgens een 3D CAD-model over de scan. Alle onzuiverheden, zoals productieafwijkingen, toleranties en eventuele beschadigingen worden hierin meegenomen. Bovendien bestaat het CAD-model uit één vorm waardoor (deel)aanpassingen niet mogelijk zijn.

2e generatie

Tweede Generatie Reverse Engineering

DERDE GENERATIE
Documenten worden verspreid als Word-bestand. De secretaresse kan verbeteringen aanbrengen in de tekst, passages schrappen en zaken toevoegen.

Hoe werkt dat bij ‘Reverse engineering (as designed)’?
Na het scannen beschikt de engineer over een zogenaamde broncode die hij kan aanpassen. De puntenwolk wordt bewerkt, productieafwijkingen of toleranties worden uit het 3D-CAD-model ‘gepoetst’. Het model is feature based en parametrisch oftewel zuiver en bruikbaar voor een productie- of engineeringsproces.

3e generatie

derde Generatie Reverse Engineering