Clipper

Het internationale spuitgietbedrijf Bato Plastics maakt biologisch afbreekbare producten, waaronder cliphouders voor tomaten. Bato kocht een matrijs voor deze cliphouders van een failliet bedrijf. Tijdens de productie blijkt de matrijs niet te voldoen. De cyclustijd van 28 seconden is te lang en in plaats van 80 cliphouders levert de matrijs er slechts 40. Bovendien ontbreekt de 3D CAD-tekening.

Het clip-mechanisme is het belangrijkste deel van de tomaten-cliphouder. Mijn klant wil een nieuwe matrijs ontwerpen zodat hij de cyclustijd kan verkorten en verliezen in energie en grondstof kan beperken.

De tomaten cliphouder werd 3D gelaserscand met een GOM-scanner. Dit is een uiterst nauwkeurig apparaat dat op 4µm (oftewel 0,004 mm) precies en drie keer dieper kan scannen. Op basis van de puntenwolk werd een zuiver 3D CAD-model gemaakt. Maarten Oostdam leidde de afrondingen en lossingen af uit de scandata.

Website:
http://www.bato.nl/Home

Oostdam Engineering leverde de nieuwe ontwerptekening gebruiksklaar aan. De engineer van Bato Plastics kon direct verder met het perfectioneren van de nieuwe matrijs. De productie van de tomaten-cliphouders verloopt nu sneller en tegen lagere energie- en grondstofkosten.

Technieken

  • 3-D scannen
  • 3e generatie reverse engineering