3D-scan van carter van een Aziatische scooter

Carter scooter

 

SITUATIE:
De onderdelen van een Aziatische scooterleverancier zijn lastig na te bestellen en zijn bovendien goedkoop ontwikkeld en geproduceerd. De nageleverde onderdelen gaan hierdoor snel kapot. Mijn klant is hier ontevreden over en vraagt mij of ik kan helpen bij een oplossing.

 

AKTIE OOSTDAM ENGINEERING:
Met een 3D CAD-ontwerp kan mijn klant de levering van carters in eigen hand houden. Een ontwerp is er niet maar een carter is er wél. Deze werd eerst ultrasoon gereinigd. Deze effectieve reinigingstechniek werkt op basis van geluidsgolven. Het vuil wordt zelfs verwijderd op plaatsen waar je met de hand niet bij kunt, zonder krassen. Dit is belangrijk als je een zuiver CAD-model wilt herleiden. Het carter is vervolgens gelaserscand, waarna Maarten Oostdam de puntenwolk heeft omgezet naar een 3D CAD-model.

 

RESULTAAT:

Met het 3D CAD-model beschikte mijn klant meteen over de geometrie van het carter.  De engineer van mijn klant is met het model aan de slag gegaan en heeft het carter verbeterd en gereedgemaakt voor productie.

Oostdam Engineering * T +31 6 51 20 51 89

Essche Stroom 11 * 5032 BG Tilburg 

The Netherlands KvK 612 68 437 * maarten@oostdamengineering.nl