3rd generation reverse engineering 

Wat is 3rd generation reverse engineering precies?

 

Met reverse engineering kunt u veel tijd en geld besparen. Oostdam engineering houdt zich bezig met 3rd generation reverse engineering, een methode waarbij het ontwerp van een product of onderdeel kan worden achterhaald én verbeterd.

Niet iedereen begrijpt direct waarom Oostdam Engineering spreekt over ‘derde generatie’. Om duidelijk te maken wat het verschil is met andere vormen van reverse engineering, maak ik de vergelijking met de ontwikkelingen binnen het secretaressevak. Eerste generatie 

We schrijven zo’n 30 jaar geleden: de secretaresse werd gevraagd de werknemers binnen het bedrijf op de hoogte te brengen van een bepaalde gebeurtenis. Ze kreeg een fax in de hand gedrukt en moest die verspreiden. Het papier werd gekopieerd en rondgedeeld. Als ze geluk had, was het bericht goed te lezen. De secretaresse kon er verder niets aan doen om de leesbaarheid te verbeteren.

Eerste generatie reverse engineering

Eerste generatie reverse engineering werkt net zo. Het voorwerp wordt opgemeten met een schuifmaat of ingescand. Deze 3D scan geeft een puntenwolk waaruit handmatig maten worden gehaald voor een 3D CAD-model. Deze methode is arbeidsintensief en is alleen geschikt wanneer de nauwkeurigheid er minder toe doet.Tweede generatie

De computer veroverde snel terrein. Documenten werden niet langer per fax verspreid maar per mail. De secretaresse die een bericht moest verspreiden kon dit nu doen met een eenvoudige druk op de knop. Het PDF-bestand dat aan de mail hing werd niet minder goed leesbaar door deze manier van kopiëren. Omdat de tekst was vergrendeld kon er verder niets aan de inhoud worden veranderd.

Tweede generatie reverse engineering (as built)

Bij tweede generatie reverse engineering wordt het voorwerp ingescand. Deze scan wordt ingelezen door een softwareprogramma dat een 3D CAD-model tekent over de scan. Dat is te vergelijken met een krimpfolie die over de scandata wordt getrokken. Alle onzuiverheden, zoals productieafwijkingen, toleranties en eventuele beschadigingen worden in dit 3D CAD-model meegenomen. Bovendien bestaat het CAD-model uit één vorm waardoor (deel)aanpassingen niet mogelijk zijn.Derde generatie

De secretaresse van nu verspreidt berichten als Word-bestand. Ze kan verbeteringen aanbrengen in de tekst, passages schrappen en zaken toevoegen.

Derde generatie reverse engineering (as designed)

Deze manier van aanpassingen doorvoeren is ook mogelijk bij de 3rd generation reverse engineering. Via deze methode komt u in het bezit van de zogenaamde broncode waarmee uw engineer aan de slag kan. Het gewenste voorwerp wordt gescand waarna de puntenwolk wordt verkregen. Deze puntenwolk wordt bewerkt waardoor het 3D CAD-model zonder productieafwijkingen of tolerantie wordt getekend. Het model is feature based en parametrisch oftewel zuiver en bruikbaar voor uw productie- of engineeringsproces. Oostdam Engineering * T +31 6 51 20 51 89

Essche Stroom 11 * 5032 BG Tilburg 

The Netherlands KvK 612 68 437 * maarten@oostdamengineering.nl